dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně *

ÚMČ Brno-Líšeň

Úřad MČ Brno-Líšeň podpořil v roce 2020 činnost SK Líšeň částkou 295 000,-Kč na provoz a mládež

Facebook feed