dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně *

A tým    23.08.2021   |    Klub

Oficiální stanovisko klubu SK Líšeň k neoprávněnému vniknutí diváků na utkání Líšeň – Zbrojovka 22.8.2021

Jedná se o celkový popis situace a také odpovědi na některé připomínky ve sdělovacích prostředcích.

 • Celý klub se velmi těšil na první utkání Líšeň – Zbrojovka za účasti diváků.
 • Dlouhou dobu dopředu jsme organizačně zajišťovali dobrý průběh utkání.
 • Zbrojovce jsme vyšli vstříc a uvolnili 25 VIP a 40 míst pro rodinné příslušníky hráčů.
 • Také jsme Zbrojovce předali 100 vstupenek do sektoru hostí pro jejich příznivce, aby si mohli vybrat, které své příznivce do tohoto sektoru pro hosty pustí, takže v sektoru hostí nebylo více diváků, než je přípustné.
 • Týden před utkání proběhla schůzka s policií a bezpečnostní agenturou, která nám dle licenčních podmínek zajišťuje pořadatelskou službu na všechna domácí utkání.
 • Všechny dohody s policií pro toto utkání jsme splnili, jak co do počtu tak co do kvality, pořadatelé byli zdatní a mladí, pouze hlavní pořadatel je starší pán, ale bývalý fotbalista v dobré kondici.
 • Hřiště SK Líšeň je certifikované na II. ligu a splňuje všechny požadavky. Kvalitou zázemí patří k lepší polovině hřišť ve II. lize.
 • Utkání se nemohlo hrát na Srbské, jak nám v některých případech bylo vytýkáno, je to v rozporu s předpisy.
 • Vlastní hrací plocha má stejné rozměry jako na všech stadionech, 105 x 68, jen v Líšni je to fotbalový stadion bez běžeckých drah, proto možná pro někoho vypadá stadion menší.
 • Pro příchod na utkání bylo pět samostatných vchodů.
 • Vzhledem k předprodeji nebyly ani dlouhé fronty u pokladny.
 • Bylo zajištěno testování přímo v areálu SK Líšeň, takže kdo chtěl, mohl přijít.
 • Přišlo téměř 2000 diváků, což je o něco málo méně, než je kapacita stadionu.
 • Hrálo se na nově vysetém trávníku, jehož kvalitu vyzvedli i komentátoři televizního přenosu.
 • Do cca 80. min. se hrál zajímavý fotbal, stav byl 1:1 a Líšeň v této době měla mírnou převahu.
 • Před 79. min. byl míč u branky domácích, u restaurace a neočekávaně ze zcela konstrukčně uzavřeného sektoru hostů, který je oplocený do výše 2 metry a je umístěn u branky na opačném konci hřiště, vyrazil fanoušek Zbrojovky na hřiště. Celý stadion sledoval dění na opačné straně hřiště. Přesto ihned čtyři pořadatelé jej v polovině hřiště chytili a položili na zem. Tento člověk byl opravdu jen exhibicionista, který se chtěl předvést.
 • Těsně za ním vyrazil další fanoušek také z tohoto sektoru z kotle Zbrojovky. Tento člověk doběhl až k místu, kde ležel první běžec a na něm pořadatelé, skočil na ně, způsobil zranění jednomu pořadateli viz. lékařská zpráva, choval se velmi agresivně a bezprostředně hrozilo, že způsobí zranění i dalším osobám.
 • Pořadatelé se věnovali prvnímu narušiteli, druhého odhodili. Ten se postavil, zaujal boxerský postoj, naznačoval údery pěstí a kopy nohama a protože pořadatelé byli v podřepu či pokleku, začal do jednoho z nich surově kopat. Hráč Silný, který do té doby stál klidně opodál, přišel, útočníka uchopil a odtáhl od pořadatele, do kterého útočník opakovaně kopal. Útočník napadl i Silného a asi 2x udeřil pěstí. Protože se pořadatelé mezitím dokázali postavit, Silný pustil útočníka spolu s kapitánem Ševčíkem (č. 19) odešli a pořadatelé útočníka povalili na zem.
 • Oba útočníci byli předtím v kotli Zbrojovky, který je celý oplocen a má vlastní východ na ulici. Ani policejní video nestačilo zachytit, jak útočníci přelezli 2m vysoké oplocení nebo je ostatní „přehodili“.
 • U sektoru hostí bylo 9 bezpečnostních pracovníků. V okamžiku, kdy se kotel snažil zničit oplocení, snažili se bezpečnostní pracovníci držet oplocení a jejich počet byl posílen po incidentu o dalších 5 bezpečnostních pracovníků.
 • Po ukončení zápasu nastoupilo asi 15 těžkooděnců před tento sektor a díky tomu se další problémy nevyskytly.
 • Rozhodčí Silného vyloučil.
 • Jsem toho názoru, že v daném případě nedošlo od hráče Silného ke spáchání provinění dle dikce Pravidel fotbalu, platných od 1. 8. 2020, konkrétně pak pravidla 12, kapitola 3 Disciplinární opatření, odstavec Hrubé nesportovní chování. Hráč Silný, jak je patrno i z policejního videa a dalších přiložených důkazů, rozhodně nepoužil nepřiměřenou sílu nebo brutalitu vůči divákovi – narušiteli, takže formální dikce uvedeného přestupku není naplněna. Z policejního videa je jednoznačně zřejmé, že hráč Silný pouze odtáhl diváka, který opakovaně brutálně útočil na klečící pořadatele (jeden z nich byl v důchodovém věku), vzápětí diváka pustil a přenechal další zákrok pořadatelské službě. Přestože byl hráč Silný divákem opakovaně udeřen, na tyto ataky nereagoval. V tomto smyslu není správné tvrzení rozhodčího, že hráč Silný strhl diváka na zem. Video neměl však rozhodčí k dispozici, proto rozhodl, jak rozhodl.
 • K posouzení situace nepřispěl ani komentátor ČT, který zcela nesprávně oznámil, že Silný knokautoval diváka, který neoprávněně vstoupil na hrací plochu.
 • Také reakce trenéra Valachoviče ihned po utkání byla ovlivněna jednak prohrou v nastavení, jednak tím, že neměl možnost se seznámit s videem.
 • Po shlédnutí videa trenér uznal, že hráč Silný se ničeho proti předpisům nedopustil, hráči žádná pokuta udělena nebude. Celá situace byla dořešena na schůzce Hladiš – Valachovič – Silný (předseda – trenér – hráč) a tímto je uvnitř klubu uzavřena.
 • Co se týká uzavření situace vně klubu, SK Líšeň podává protest proti udělení ČK s cílem dosáhnout nulového trestu pro další zápasy pro hráče Silného. V protestu SK Líšeň dokládá, že byly splněny všechny náležitosti ohledně zabezpečení utkání.
 • Známe již jména pachatelů, kteří byli policií zadrženi z důvodu vedení trestního řízení není možno jména zveřejnit. Policie s oběma výtržníky zahájila trestní řízení a k tomuto řízení se připojili jak SK Líšeň, tak poškození pořadatelé i hráč. Věříme, že dojde k exemplárnímu potrestání viníků tak, aby se tyto případy v budoucnosti nemohly opakovat.


Za výbor SK Líšeň

Karel Hladiš, předseda klubu

Facebook feed