U10 – Obsazení bufetu na turnajích v nafukovací hale

Uvádím aktuální obsazení bufetu na následné turnaje na Novolíšeňské.

Turnaj 7.12. : Tkaná, Vaníčková, Novotná

Turnaj 5.1.: Bajzová

Turnaj 9.2.: Opletalová

Turnaj 8.3.: Skácelová, Urbánková, Bumbálková

Turnaj 22.3.:

Děkuji všem co se již nahlásili a prosím případné dobrovolnice na následné termíny, aby mně dali vědět.