U10 – Obsluha bufetu na turnajích v nafukovací hale

Na první dva turnaje se již nahlásil dostatečný počet dobrovolnic.

Turnaj 16.11. : Skácelová, Urbánková, Bumbálková

Turnaj 7.12. : Tkaná, Vaníčková, Novotná

Dále zbývá obsadit tyto turnaje:

5.1. , 9.2., 8.3., 22.3.

Děkuji všem co se již nahlásili a prosím případné dobrovolnice na následné termíny, aby mně dali vědět.