Organizační info + vstupenky Zbrojovka

počítejte s dopravním omezením, jelikož se současně konají Erbovní slavnosti v Králově Poli, některé ulice budou zcela uzavřeny : Husitská, Slovanské náměstí, Skácelova až k ul.Vodova, a některé trasy MHD budou odkloněny , Kulturní akce MČ Brno-Královo Pole – 29. Erbovní slavnosti se konají 14.9.2019 od 8 do 23 hodin Doporučujeme využít MHD (tramvajové spojení z hlavního nádraží), v případě volby osobní automobilové dopravy je potřeba počítat s objízdnými trasami, které budou vyznačeny dopravním značením.

Informace k utkání od FC Zbrojovka Brno:

So 14. 9. 2019 ve 13:00 hod. FC ZBROJOVKA BRNO – SK Líšeň

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V SOULADU S USTANOVENÍM §3, ODST. 3, PLATNÉHO NÁVŠTĚVNÍHO ŘÁDU MĚSTSKÉHO FOTBALOVÉHO STADIONU PŘI UL. SRBSKÁ 47a NEBUDOU FANOUŠCI NESOUCÍ JAKÝKOLIV SYMBOL SK LÍŠEŇ VPUŠTĚNI DO JINÉHO SEKTORU NEŽ JSOU SEKTORY VYMEZENÉ PRO FANOUŠKY HOSTUJÍCÍHO CELKU, TEDY C, D, PŘÍPADNĚ E. MIMO TYTO SEKTORY NEBUDE MATERIÁL SE SYMBOLY SK LÍŠEŇ VPUŠTĚN ANI V ZAVAZADLECH A BUDE POŘADATELSKOU SLUŽBOU ZAJIŠTĚN PŘI VSTUPU.

Přístupové/odchodové trasy do/ze sektoru hostů

Sektor hostů se nachází na jižní tribuně, sektory C a D. Přístupová/odchodová trasa do/ze sektorů je možná pouze jedním vstupem, a to garážovým dvorem z ulice Červinkova, který je zároveň i východem. Na příchod i odchod fanoušků dohlíží Policie ČR. V případě většího počtu fanoušků hostů než je kapacita těchto dvou sektorů lze otevřít vedlejší sektor E.

Specifikace vstupu/východu do/z sektoru hostů

Sektor hostů je vybaven zónou pro provádění bezpečnostních prohlídek. Do sektoru je možno vstoupit vstupní/výstupní brankou a dále pak brankou ze sektoru E a z plochy hřiště. Tyto dvě branky slouží jako únikové východy, nadto je tudy možno vstoupit v případě nutného zásahu pořadatelské služby, případně PČR. Pokladna pro sektor hostů je umístěna u vstupu do sektoru za prostorem pro provedení bezpečnostní prohlídky.

Celková kapacita sektoru hostů (C 234 míst a D 297 míst) je 531 míst. Velikost sektoru je 27 x 17,5 m. Sektor E má kapacitu 371 míst.

Sektor je vybaven dostatečným počtem WC pro muže a ženy a samostatným stánkem s občerstvením, případně donáškovou službou (dle počtu hostujících fanoušků). Sektor není zastřešen.

Zabezpečení sektoru

Na bezpečnost a pořádek v sektoru hostů dohlíží pořadatelská služba a bezpečnostní agentura v počtu dle rizikovosti zápasu stanovené v místním ujednání s PČR. K zajištění pořádku bude postupováno v souladu s Návštěvním řádem, který je vyvěšen u vstupu do sektoru (jeho znění je též dostupné na www.fczbrno.cz). Důraz bude kladen na bezpečnostní prohlídky, namátkově bude prováděna dechová zkouška na alkohol. Sektor hostů je od ostatních sektorů oddělen oplocením a bezpečnostní sítí, dále jsou pro oddělení fanoušků vyblokovány sektory F a G. Stadion je vybaven kamerovým systémem k usvědčení případných výtržníků, tzn. i sektor hostů je trvale monitorován. Výstupy z kamerového systému jsou umístěny v místnosti velitele opatření PČR.

Distribuce vstupenek do sektoru hostů

Vstupenky do sektoru hostů do kapacity sektoru lze zakoupit v předprodeji na www.ticketportal.cz a na pokladně přímo na místě. Vstup do sektoru včetně pokladen je otevřen 60 min před začátkem zápasu, tj. ve 12:00 hodin. Dovolujeme si Vás upozornit, že vzhledem ke specifickým podmínkám nástupu do sektoru hostů se fanoušek nejprve podrobí bezpečnostní prohlídce a pokud bude vše v pořádku, zakoupí si vstupenku a bude vpuštěn do sektoru. Cena vstupenky je 100 Kč.

Vyjádření k materiálu vnášeného do sektoru hostů

Materiál vnášený do sektoru hostů podléhá posouzení a kontrole naší BPS formou prohlídky/kompletního rozbalení před vnesením do sektoru. Materiál vyhodnocený jako rizikový nebude do sektoru vpuštěn.

Pro příjezd na Městský fotbalový stadion doporučujeme využít spojů MHD z důvodu nedostatečné parkovací kapacity v lokalitě.