Z jednání JmKFS Brno

  1. VV JmKFS na návrh Antonína Korduly schválil nové složení Komise rozhodčích JmKFS následovně:

Předseda : Karel Jarůšek

Členové: Marek Podaný, Ladislav Kundelius, Pavel Julínek, Josef Černý, Zdeněk Hulcký, Marcel Koráb

 2.  VV vzal na vědomí informaci o ukončení a zániku týdeníku Region Sport. VV konstatuje, ž za celou dobu 25 let týdeník přinášel velmi objektivní, vyvážné a především aktuální informace z Jihomoravského fotbalu. VV rozhodl pozvat zástupce Region Sportu na nejbližší významnou akci JmKFS, kde jim bud osobně vyjádřeno z řad vedení JmKFS  poděkování za dlouholetý přínos pro fotbal v Jihomoravském kraji.