dotace-msmt

MŠMT poskytlo SK Líšeň pro rok 2018 účelové dotace na:

Podpora sportování mládeže – 947 000 Kč

Regenerace fotbalového hřiště UMT – 8 335 439 Kč