dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně * dobrý fotbal v brně *

Klub    16.09.2020   |    Redakce

pronájem restaurace Na hřišti od 15.12.2020

Restaurace Na hřišti SK Líšeň, Kučerova 4, Brno

Stávající nájemce restaurace oznámil, že v souladu s uzavřenou smlouvou po deseti letech provozu restaurace ukončí činnost k 15.12.2020.

Výbor SK Líšeň vypisuje dvoustupňové výběrové řízení na nového nájemce této restaurace.

V prvním kole se mohou přihlásit zájemci tím, že do 30.9.2020 zašlou na e-mailovou adresu karel.hladis@sokolik.cz max. na jednu stranu A4 tyto informace:

1. Označení zájemce (OSVČ, obchodní společnost,...)

2. reference na provozování podobných zařízení

3. stručnou představu o způsobu provozování restaurace Na hřišti

V druhém kole

1. do 5.10.2020 výbor zašle zájemcům představu SK Líšeň o podmínkách provozování restaurace, které je potřeba dodržet. Podle počtu zájemců v prvním kole budou organizovány prohlídky restaurace

2. do 31.10.2020 mohou zájemci formou návrhu smlouvy o pronájmu (podrobný návrh) zaslat na e-mailovou adresu karel.hladis@sokolik.cz závaznou nabídku, která platí do 1.1.2021

3. do 5.11.2020 výbor v tajném hlasování určí pořadí nabídek a okamžitě začne jednat v pořadí s prvním uchazečem. Pokud bude dosaženo shody ve všech bodech, bude uzavřena smlouva do 30.11.2020

4. v případě, že s uchazečem číslo jedna nebude dosaženo shody, výbor oslovi uchazeče na druhém místě, ...

5. převzetí restaurace proběhne 15.12.2020, o předání budou sepsány předávací protokoly, jako příloha smlouvy

6. Výbor si vyhrazuje v kterékoliv fázi výběrové řízení zrušit


Za výbor Ing. Karel Hladiš, CSc.

předseda SK Líšeň

Facebook feed