MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Hlavní změny Pravidel 1 - 17

Vysvětlivky
Následující stránky poskytují vysvětlení hlavních změn, které byly provedeny v Pravidlech fotbalu 2016/17. Nové aktuální znění změn není na stánkách citováno přesně, protože účelem je zprostředkovat hlavní význam změn.

Pravidlo 1 - Hrací plocha
Na rohových praporcích (pouze) mohou být umístěny emblémy/loga
fotbalových asociací, soutěží atd. (ale nikoliv reklamy)
Pravidlo 3 - Hráči ( změna názvu - dříve Počet hráčů )

Utkání nesmí být zahájeno/nesmí pokračovat, pokud má družstvo méně než 7 hráčů
Pravidlo 5 dovoluje rozhodčímu vyloučit hráče před provedením výkopu (od okamžiku předzápasové kontroly hrací plochy, dále) a ve smyslu definice pojmu, hráč vyloučený:
předtím než je rozhodčímu předán zápis o utkání – nesmí být v zápise o utkání uveden v jakékoliv funkci - družstvo hraje v 11.
Po předání zápisu o utkání, ale před provedením výkopu – smí být nahrazen náhradníkem uvedeným v ZoU (náhradník nesmí být nahrazen; družstvo může provést povolený počet střídání jak je uvedeno v pravidle) - družstvo hraje v 11.
Po provedení výkopu – nesmí být nahrazen náhradníkem – družstvo hraje s menším počtem hráčů

Pravidlo 3 - Hráči
Nařízení PVK (PK) pokud náhradník, člen realizačního týmu nebo vyloučený , vystřídaný hráč vstoupí bez souhlasu R na HP a bude kvůli tomu přerušena hra ( ovlivní hru – přestupek, zabránění dosažení branky ) dříve NVK, MR
Pokud cokoliv/kdokoliv (jiný než hráč) zasáhne míč směřující do branky, může R branku uznat pokud se míč dostane do branky a zásah míče neovlivnil bránícího hráče – princip výhody, R neuzná branku, pokud hráč, člen RT které dosáhlo branky nebo cizí osoba napomohla dosažení branky

Pravidlo 4 - Výstroj hráčů
Hráč se po výměně/opravě výstroje může vrátit na hrací plochu
i v nepřerušené hře, pokud jeho výstroj byla zkontrolována (R, 4R, AR nebo AAR) a rozhodčí mu udělil souhlas .

Pravidlo 5 - Rozhodčí
Rozhodčí může ČK a ŽK používat pouze od okamžiku vstupu na hrací plochu k zahájení utkání
Hráč zraněný při přestupku na ČK/ŽK může být rychle zkontrolován/ošetřen a může zůstat na hrací ploše
Výjimky z uvedeného postupu (ošetření hráčů na HP, neopuštění HP po ošetření) jsou dovoleny pouze v těchto případech:
je-li zraněn brankář
pokud se srazil brankář a hráč soupeře a oba potřebují okamžité ošetření
když se srazili dva hráči téhož družstva a oba potřebují okamžité ošetření
pokud došlo k těžkému zranění hráče

Pravidlo 8 - Zahájení a navazování hry
Míč se musí zjevně pohnout, aby byl ve hře, při všech navázání hry, kdy je míč kopnut
Při výkopu může být míč kopnut kterýmkoliv směrem ( i dozadu na vlastní polovinu ) Rozestavení hráčů musí být dodrženo.Hráč provádějící výkop musí být alespoň jednou nohou na vlastní polovině
Pokud se míč dostane do branky z MR, aniž by se ho předtím dotkli alespoň dva hráči, naváže rozhodčí hru
kopem od branky, pokud se míč dostane do soupeřovy branky
kopem z rohu, pokud se míč dostane do vlastní branky

Pravidlo 10 – Určení výsledku utkání
Kopy z pokutové značky:
Rozhodčí losuje mincí, aby určil branku (s výjimkou případů, kdy je nutno vzít zřetel na počasí, stav hrací plochy, bezpečnost apod.)
Losování mincí proběhne podruhé k určení, které družstvo provede kop jako první
Brankář může být vyměněn kdykoliv
Brankář může být vystřídán i v průběhu kopů ( pokud nevyčerpali střídání.)
Rozhodčí nepotřebuje znát jména/čísla nebo pořadí hráčů

Pravidlo 11 - Ofsajd
Středová čára je pro ofsajd „neutrální“; hráč musí být na soupeřově polovině hrací plochy
Při posuzování ofsajdu nejsou brány v úvahy ruce všech hráčů (včetně brankáře)
Volný kop za ofsajd (NVK) je proveden v místě, kde došlo k ofsajdu (i na vlastní polovině hrací ploch.
Bránící hráč je „aktivní“ pokud se dostane mimo hrací plochu setrvačností (považován za hráče na HP) pouze do nejbližšího přerušení hry nebo do okamžiku, kdy bránící družstvo zahraje míč z vlastního PÚ směrem ke středové čáře
Totéž platí pro útočícího hráče, který se vrací na hrací plochu; pokud se nacházel v ofsajdové pozici v místě, kde se na HP vrátil
Pravidlo 12 – Přestupky a provinění
Za přestupek na hrací ploše vůči náhradníkovi, členovi realizačního týmu, spoluhráči, náhradníkovi vlastního družstva, rozhodčímu atd. se nyní nařizuje PVK (PK)
Přestupek, ke kterému dojde mimo hrací plochu v situaci, kdy se hráči dostali mimo HP při obranné nebo útočné akci, jsou (nově) trestány nařízením PVK (PK) na pomezní nebo brankové čáře v místě, které se nachází nejblíže k místu přestupku
Pokud při přestupku dojde k fyzickému kontaktu je vždy nařízen PVK (nebo PK)
Pokud hráč soupeři zabrání v dosažení branky nebo zmaří ZBM úmyslným hraním míče rukou, je hráč vyloučen, bez ohledu na místo přestupku.
Pokud se hráč dopustí přestupku vůči soupeři uvnitř vlastního PU, kdy dojde ke ZZBM a rozhodčí nařídí PK, je provinivší se hráč napomenut, vyjma případů kdy:
se jedná o držení, strčení, stažení (tahání) nebo
provinivší se hráč se nepokusí zahrát míč nebo nemá ani možnost zahrát míč (nesvádí souboj o míč)
jde o přestupek, za který se uděluje ČK pokud k něm dojde kdekoliv jinde na HP (např. surová hra, HNCH apod.)
V těchto uvedených případech je hráč vyloučen.

Pravidlo 14 - Pokutový kop
Pokud se proviní brankář a PK není proměněn / je opakován, brankář nyní obdrží ŽK
Za některé přestupky je stále nařizován NVK, bez ohledu na to, zda po provedení PK branky bylo nebo nebylo dosaženo:
NVK pokud byl míč kopnut zpět, rovnoběžně
NVK když PK provede jiný hráč (NVK + ŽK hráč, který provedl PK)
NVK pokud byl použit nedovolený trik ( vždy NVK a ŽK pro hráče)

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 18.08.2016 v 21:07
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.