MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

U S N E S E N Í

z 16. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň konaného dne 26. 5. 2016
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň
VII.16/13/2600

…..
doporučuje
RMČ schválit uzavření smluv o nájmu části nebytových
prostor v uvolněné části objektu žadateli:
- Hobbylab, z.s. (včetně pronájmu celé zahrady)
- Sdružení členů národopisného souboru Stará Líšeň
z.s.
- Česká tábornická unie – T.K. Kamzíci Brno
- OREL jednota Brno-Líšeň
za účelem uvedených v žádostech o pronájem a jejich příloze
Otevřená Orlovna,
jednat s PharmDr.Lucicí Zendulkovou Zahradníkovou , Ph.D.
a Irenou Moštkovou o uzavření nájemní smlouvy části objektu
za účelem provozování kavárny,
doba pronájmu u všech smluv se doporučuje na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 12 měsíců. Výše nájemného je ponechána
na uvážení RMČ.

11/16 se zavazuje vybudovat na území MČ Líšeň veřejnou víceúčelovou
sportovní halu včetně zázemí,
pro realizaci tohoto závazku poskytnout nezbytnou součinnost
příslušným orgánům státní správy, poskytnout finanční
prostředky na koupi pozemků nebo souhlasit se směnami
obecních pozemků ve vlastnictví města, v k.ú. Líšeň, s cílem
nabytí pozemků za účelem výstavby veřejné víceúčelové
sportovní haly,
po vybudování veřejné víceúčelové sportovní haly umožnit
přednostně její užívání (včetně zázemí) sportovnímu klubu SK
Líšeň, a to v rozsahu 2 200 hodin ročně za účelem tréninku dětí
a mládeže
.

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 30.05.2016 v 16:37
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.