MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Pozvánka na přijímací zkoušky licence UEFA A a B

Pozvánka na přijímací zkoušky licence UEFA A (UEFA A LICENSE):
Trenérsko metodický úsek FAČR vypisuje dne 18. 11. 2014 v Praze a 19. 11. 2014 v Olomouci přijímací zkoušky licence UEFA A.

Zkoušky se skládají z písemné a ústní části, obsahující informace z předchozích trenérských licencí a veřejně publikovaných informací (časopis Fotbal a trénink, trenér fotbalu „B“ UEFA licence, http://fotbal.tvcom.cz/SportTv/Metodicka-videa/ ) týkajících se zejména sportovní přípravy dětí, mládeže a dospělých.

Vyplněním přihlášky (ke stažení zde http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=82871&tmplid=1369 ) a zasláním kopie dokladu o zaplacení za přijímací řízení (1000,-Kč), závazně potvrzujete účast na přijímacím řízení.
Přihlášku a kopii dokladu o zaplacení nebo originál (platba pomocí internetbanking nebo složenkou) pošlete na TMÚ FAČR nebo e-mailem na akce@fotbal.cz do 31. 10. 2014.

Platbu za přijímací zkoušky (1000,-Kč) uhraďte na účet FAČR:
účet FAČR: 1973657329/0800
variabilní symbol: 21
text: Přijímací zkoušky licence UEFA A.

Uchazeči přijímací komisi předloží:

• platný průkaz licence UEFA B,
• potvrzení z klubu o prokazatelném jednom roce trenérské praxe s licencí UEFA B,
• lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu ne starší 3 měsíců ,
• doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení, pokud jste tak již neučinili,
• tréninkový deník za poslední soutěžní ročník,
• výpis z Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců (v případě přijetí).

Předpokládaný termín zahájení studia: 26. 1. - 30. 1. 2015 (Praha) a 9. 2. – 13. 2. 2015 (Olomouc)

Cena studia 20.000,- Kč.

TMK Jihomoravského krajského fotbalového svazu pořádá v období listopad 2014- březen 2015 školení trenérů licence UEFA Grassroots ,,C“ a UEFA ,,B“licence.
• Délka studia UEFA ,,C“ a UEFA ,,B“ –licence čítá dohromady 160 hodin teoretické výuky a praktické výuky.
UEFA Grassroots C licence,která je novou licencí ve struktuře vzdělávání trenérů, obsahuje 40 hodin teoretické a praktické výuky , dále se volně pokračuje školením UEFA B licence .

Bloky výuky:

1 blok 27.11.2014 - 30.11.2014 UEFA Grassroots ,,C“ licence Brno

2.blok 15.01.2015 - 18.01.2015 UEFA ,, B“ licence Brno

3. blok 12.02.2015 - 15.02.2015 UEFA ,, B“ licence Brno

4.blok 12.03.2015 - 15.03.2015 UEFA ,,B“ licence Velké Pavlovice
21.03.2015 - závěrečné ústní zkoušky Brno

• Vyplněné přihlášky je možné zaslat poštou na adresu JmKFS Vídeňská 9,63900 Brno,
nebo emailem na adresu schwarzstanislav@seznam.cz
• Cena kurzovného je 1800,-kč za Grassroots C-licence a 3700,-kč za UEFA B – licence (v této ceně je zahrnut pronájem učeben,hřiště,sportovní haly,učebníce,odměny lektorů.ubytovíní ve Velkých Pavlovicích)Absolvent UEFA B licence zaplatí celkem 5500 kč.
Zálohu 1000kč pošlete zároveň s přihláškou a to bankovním převodem na účet 27-5826790267/0100
pod VS 07 ––– 05 na chybějích 6 políček doplňte datum narození . den,měsíc,rok narození 1.2.1974 po přijetí do kurzu se doplatí zbytek tj.4500,-stejným způsobem
Při platbě převodem můžete doplnit údaj pro příkazce –jméno a příjmení školení UEFA,, B” pro snadnější zařazení.
Uchazeči o studium musí na základě řádu licenčního studia UEFA B licence předložit

• průkaz(platný)licence C(uchazeči přijati do kurzu na základě lig.startů dodají potvrzení z přísplušného klubu)
• občanský průkaz
• potvrzení o zaplacení
• výpis z rejstříku trestů (max. 3 měsíce starý)
• lékařké potvrzení o zdravotní způsobilosti (max.3měsíce starý)

Přihlášky přijímáme do 20.10. 2014 na níže uvedenou adresu PTM Stanislava Schwarze

Kurs bude otevřen v případě dostatečného počtu uchazečů.(min.počet 20 , max 30 uchazečů).Při nadměrném počtu uchazečů budou prováděny přijimací zkoušky.

Schwarz Stanislav PTM JmKFS
předseda TMK JmKFS
schwarzstanislav@seznam.cz tel.734447990

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 17.09.2014 v 13:23
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.