MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Brněnské oddíly volily nové vedení

V úterý 5. února 2013 se konala Valná hromada MěFS.
Hlavním bodem program byla volba nového předsedy MěFS a členů výkonného výboru a revizní komise MěFS.

Do pracovního předsednictva zasedli p. Václav Gric (člen VV JmKFS), Mgr. Jan Maroši, Jiří Zorník, JUDr. Langer a PaedDr. Bohumil Smrček, které si delegáti zvolili.

Jednání valné hromady řídil Ing. Jaroslav Pačinek, který v úvodu přivítal pozvané hosty Bc. Josefa Dvořáčka a Libora Charváta (JmKFS), Jana Zycháčka a Ing. Tomáše Bradáče (OFS Brno-venkov) a zástupce ReginSportu p. Vlašice. Kromě delegáta TJ Tatran Starý Lískovec, který se na poslední chvíli omluvil pro nemoc, se dostavili zástupci všech brněnských oddílů.

Po schválení programu a jednacího řádu VH si delegati zvolili členy mandátní, volební a návrhové komise, kteří ihned zahájili svoji práci.

Zprávu o stavu rozvoje fotbalu, o činnosti výkonného výboru, práci odborných komisí a o výsledcích hospodaření přednesl stávající předseda VV Mgr. Maroši.
Na vystoupení předsedy VV navázal p. Štěpán Říha, který podal zprávu revizní komise MěFS.
Předseda mandátové komise p. Jiří Berkovec informoval účastníky o počtu přítomných delegatů a prohlásil valnou hromadu za usnášeníschopnou.
Po krátkém vystoupení v diskuzi některých nominovaných kandidátů na funkce v orgánech MěFS se slova ujal předseda volební komise p. Viktor Voda.

Volba předsedy se prováděla veřejně, neboť na funkci byl nominován pouze jeden kandidát. Mgr. Jan Maroši byl zvolen jednomyslně a tím obhájil své postavení v minulém období.
Za členy výkonného výboru MěFS byli zvoleni Patrik Holomek, Mgr. Martin Jelínek, Radim Křivánek, JUDr. Ivo Langer, PaedDr. Bohumil Smrček a Jiří Zorník.
Do revizní komise byli zvoleni Ing. Cyril Malý, Jaroslav Půček a Štěpán Říha.

Delegáti schválili jednohlasně Usnesení VH přednesené předsedou návrhové komise Janem Sadílkem.

V závěru jednání poděkoval předseda VV Mgr. Maroši všem členům VV a odborných komisí MěFS a zástupcům oddílů za odvedenou práci v uplynulém volebním období a popřál jim další úspěchy v jejich činnosti

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 06.02.2013 v 13:21
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.