MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Novelizace předpisů FAČR s účinností od 1.7.2012

Novelizace předpisů FAČR s účinností od 1.7.2012 - vybrané části:
Soutěžní řád fotbalu
1)v článcích:

13 odst. 3 věta první
34 odst. 1 věta poslední
35 odst. 1 věta první; odst. 2 písm. a) věta první, čtvrtá a pátá
47 odst. 1 věta první
48 odst. 1 věta poslední
50 odst. 2 věta poslední
59 odst. 1 věta poslední
74 odst. 1 věta poslední
se vypouští „či trenér“ (ve všech tvarech, jednotném i množném čísle)
( Vždy musí rozhodné skutečnosti podepisovat vedoucí mužstva, který je ve smyslu čl. 3 odst. 3 stanov FAČR a podle čl. 6 odst. 1 Prováděcí směrnice k tomuto ustanovení osobou ( nenahraditelnou ), vykonávající funkci v soutěžích podle SŘ )

2) čl. 40 odst. 7 nahradit „Pr. VI článek 22“ textem „Příloha F“
( z důvodu souladu s aktualizovaným vydáním Pravidel fotbalu )
3) čl. 69 odst. 1 nově zní následovně:

Působení hráčů ve věkových kategoriích
1. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie takto:
a) mladší přípravka za starší přípravku
b) starší přípravka za žáky
c) žáci za dorost
d) dorostenci za dospělé

( jedná se o upřesnění a zjednodušení stávající úpravy, vylučující jakékoli spekulace )
Přestupní řád pro neprofesionální fotbalisty
1) v čl. 5 odst. 2 písm. d) vložit nakonec „ nebo přestup či hostování podle čl. 14 odst. 6 či 7“
( z důvodu zpřesnění, které povinnosti musí být splněny pro žádost o přestup v mimořádných případech, které řeší čl. 14, odst. 6 a 7 )
2) v čl. 7 odst. 1 věta poslední nově zní: „Hostování lze ukončit dohodou všech partnerů na přestupním lístku před uplynutím sjednané doby, ne však dříve než za 1 měsíc ode dne rozhodnutí registračního úseku o schválení hostování.“
( z důvodu, že kluby dokládaly dohody různými formami, musí být dohoda uvedena přímo na přestupním lístku)
3) v čl. 12 odst. 6 věta první nově zní: „Jestliže hráč přestoupí proti námitkám podle čl. 6 odst. 2 písm. b) a c) do klubu nižší soutěže, nemůže mu být po dobu 12 měsíců povoleno ani hostování, ani střídavý start.
( z důvodu, že pokud je hráči zakázáno hostování, měl by mu být zakázán i střídavý start)

Směrnice upravující střídavý start talentovaných hráčů v článcích:
I. odst. 2
II. odst. 1
II. odst. 3
se za slovo kategorie doplňuje text ,,starší dorost´´
( Jde o realizaci požadovaného rozšíření možnosti střídavých startů o kategorii staršího dorostu. )
Provozní řád pracovišť registrací a mezinárodních přestupů FA ČR
1) čl. 1 se upravuje takto:

1. Úřední hodiny pracoviště registrací a mezinárodních přestupů Praha a pracoviště registrací Olomouc
• pondělí - zavřeno
• úterý - 8 – 12
• středa - zavřeno
• čtvrtek - 8 – 17
• pátek - 8 – 16
V období od 1. března do 6. dubna a od 15. července do 31. srpna – úřední hodiny pracoviště registrací Olomouc rozšiřují následovně:
• úterý - 8 – 16
• středa - 13 – 16

2. Úřední hodiny KFS
• pondělí - zavřeno
• úterý - 8 – 16
• středa - zavřeno
• čtvrtek - 8 – 17
• pátek - 8 – 16
Uvedená provozní doba je pro všechna pracoviště závazná; v žádném případě ji nelze rozšířit. KFS mohou v rámci své působnosti dočasně zkrátit či zrušit páteční termín.

Organizační směrnice pro činnost členských klubů FA ČR
1) čl. 3 doplnit o odstavec 3 ve znění: „Klub je povinen hrát soutěžní utkání svého A družstva mužů, jichž je pořadatelem, na hřišti v obci v místě svého sídla s výhradou použití čl. 29 Soutěžního řádu fotbalu. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit příslušný okresní fotbalový svaz v soutěžích, které řídí.“
( návrat k osvědčené úpravě z předchozí doby, doplněné, že se jedná o A družstvo mužů a dále, že se jedná o hřiště v obci v místě sídla )


VV FAČR
s c h v a l u j e
uvedené novelizace předpisů FAČR s účinností od 1.7. 2012

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 13.07.2012 v 15:38
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.