MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Pozor!!! Zavádí se nový systém registrace členů FAČR – fyzických osob

POPIS REGISTRACE

Od 1.12. 2011 na webové adrese clenstvi.fotbal.cz nalezne zájemce o členství veškeré informace o získání nového členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Níže uvedený metodický postup pro „registraci“ člena vyplývá především ze Směrnice pro vytvoření členské evidence fyzických osob ve FAČR, kterou VV FAČR schválil dne 10.11. 2011 s účinností k 1.12. 2011, a která je v plném znění součástí webové adresy.

Kategorie – člen v souladu s ustanovením čl. 3/2a stanov FAČR – prostřednictvím členského klubu, který je občanským sdružením

1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů potvrdí svým podpisem, stejně tak správnost údajů stvrdí svým podpisem statutární zástupci klubu. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.

2 Takto vyplněné přihlášky zasílají kluby doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6 hromadně nebo je osobně doručí na místo centrální registrace. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč za člena. Tento postup se týká i hráčů, kteří jsou na hostování v jiném než mateřském klubu!

3 Příklad: Členský klub – IČ FAČR: xxxxxx má ve své členské základně 60 hráčů, 10 trenérů, 10 funkcionářů a 20 fanoušků, kteří se na základě takto vyplněné přihlášky stávají členy FAČR. Takto vyplněné přihlášky vloží klub do obálky označené nápisem ČLENSTVÍ. Současně bude za těchto 100 nových členů na účet 369 000 369/0800 s variabilním symbolem, kterým je registrační číslo klubu, zaslána částka 5000 Kč. Klub od osob, které se stávají členy FAČR, vybere jednotlivě členský příspěvek ve výši 50 Kč.

4 Členství vzniklé v souladu s ustanovením č. 3/2a stanov FAČR vzniká pouze prostřednictvím jednoho členského klubu. To prakticky znamená, že fyzická osoba může být členem více členských klubů, ale členství ve FAČR ji může vzniknout pouze prostřednictvím jednoho z nich.

Kategorie – člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR u osob působících v členských klubech – obchodních společnostech

Zde se bude jednat především o hráče, trenéry, členy statutárních orgánů a jednotlivce vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR. Postup s vyplněním přihlášek, zasíláním a úhradou bude obdobný jako u členství prostřednictvím členského klubu.

Kategorie – člen v souladu s ustanovením čl. 3/2b stanov FAČR – vznik členství u dalších jednotlivců, zejména trenérů, rozhodčích, delegátů, svazových funkcionářů, agentů hráčů apod. bez vazby na konkrétní klub

Tato kategorie je určena i pro širokou veřejnost – například pro fanoušky, rodinné příslušníky hráčů atd.

1. Od 1.12. 2011 na této stránce si zájemce o členství stáhne přihlášku, kterou po vytisknutí vyplní. Tato přihláška se dá vyplnit i elektronicky a poté vytisknout. Správnost údajů stvrdí svým podpisem. V případě že zájemce je mladší 15 let, je nutné, aby na přihlášce byl i podpis alespoň jednoho jeho/jejího zákonného zástupce.

2 Takto vyplněné přihlášky zasílají jednotlivci doporučeně na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Obálka musí být označena nápisem ČLENSTVÍ FAČR. V případě osobního doručení na místo centrální registrace doporučujeme nechat si potvrdit převzetí písemně. Součástí podání přihlášky je úhrada členského příspěvku ve výši 50 Kč.

3 Příklad: Budoucí člen takto vyplněnou přihlášku zašle na místo centrální registrace FAČR , Diskařská 2431/4, P.O. Box 11, 160 17 Praha 6. Spolu se zasláním přihlášky uhradí členský příspěvek na číslo účtu 369 000 369/0800 s variabilním symbolem v podobě svého rodného čísla bez lomítka. V případě, že zájemce o členství je cizí státní příslušník, vyplní do variabilního symbolu namísto rodného čísla číslo pasu.

Společná ustanovení

1. Jakmile je přihláška přijata, je vložena do systému hromadného zpracování dat do interního informačního systému Fotbalové asociace České republiky.

2. Neúplně vyplněná přihláška je neplatná. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění přihlášek.

3. Všechny přihlášky musí být vyplněny a zaslány do místa centrální registrace do 29.2. 2012. Součástí platné přihlášky je i platba členského příspěvku ve výši 50,- Kč.

4. Pouze platná přihláška a úhrada členského příspěvku zakládá nárok na vznik členství.

5. Od 1.3. 2011 budou v tomto systému automaticky generována identifikační čísla, která budou unikátní pro každého registrovaného.

6. Identifikační čísla zájemců budou od 1.3. 2012 postupně zveřejňována na webové stránce www.clenstvi.fotbal.cz. Tato informace jim bude zaslána i na jejich emailovou adresu, pokud ji uvedli v přihlášce.

Příloha č. 1
Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky
V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) stanov FAČR
Jméno a příjmení: Jan Novák
Datum narození: 20.12. 1959
Státní příslušnost: ČR
Rodné číslo (u občanů ČR): 59.12.20/1259
Bydliště: Příslušná 12, 150 00 Praha 5
Telefon: +420 000 000 000
E-mailová adresa: jnovak@centrum.cz
Číslo cestovního dokladu (u cizích stát. příslušníků): xxx

Žádám tímto o přijetí do FAČR a současně se zavazuji dodržovat její stanovy, další předpisy a rozhodnutí jejích orgánů.
Beru na vědomí, že FAČR vede evidenci členů podle zák. č. 201/2000 Sb. Souhlasím s využitím svého rodného čísla pro potřeby vnitřní evidence. Současně beru na vědomí, že uvedené údaje, vyjma rodného čísla, budou využívány i pro nabízení obchodu nebo služeb za účelem vytváření finančních zdrojů v souladu s cíli a posláním FAČR, zejména pro mládežnický fotbal.

podpis přihlašovaného

_xxx
podpis zák. zástupce
u dětí do 15 let

Název klubu – občanského sdružení, jehož je členem: SK Praha 5
Číslo klubu FAČR: 100 100 100
Razítko:

Jména, příjmení a funkce 2 statutárních zástupců klubů: Josef Opička, Jiří Bílek
Podpisy:

Příloha č. 2
Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky
V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) stanov FAČR
Jméno a příjmení: Pavel Uličný
Datum narození: 14.11. 1999
Státní příslušnost: ČR
Rodné číslo (u občanů ČR): 99.11.14/1258
Bydliště: Zemská 180, 301 12 Plzeň
Telefon: +420 000 000 000
E-mailová adresa:pulicny@centrum.cz
Číslo cestovního dokladu (u cizích stát. příslušníků): xxx

Žádám tímto o přijetí do FAČR a současně se zavazuji dodržovat její stanovy, další předpisy a rozhodnutí jejích orgánů.
Beru na vědomí, že FAČR vede evidenci členů podle zák. č. 201/2000 Sb. Souhlasím s využitím svého rodného čísla pro potřeby vnitřní evidence. Současně beru na vědomí, že uvedené údaje, vyjma rodného čísla, budou využívány i pro nabízení obchodu nebo služeb za účelem vytváření finančních zdrojů v souladu s cíli a posláním FAČR, zejména pro mládežnický fotbal.

podpis přihlašovaného

podpis zák. zástupce
u dětí do 15 let
Název klubu - obchodní společnosti ve kterém působí: SK Plzeň, a.s.
Číslo klubu FAČR: 100 100 100
Razítko:

Jména, příjmení a funkce 2 statutárních zástupců klubů: Petr Pojezdný, Jiří Janeček
Podpisy: _

Příloha č. 3
Přihláška za člena Fotbalové asociace České republiky
V souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) stanov FAČR

Jméno a příjmení: Mario Böser
Datum narození: 2.5. 1985
Státní příslušnost: BRD
Rodné číslo (u občanů ČR): xxx
Bydliště: Pařížská 8, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 000 000 000
E-mailová adresa: mboser@centrum.cz
Číslo cestovního dokladu (u cizích stát. příslušníků): 100 110 999

Žádám tímto o přijetí do FAČR a současně se zavazuji dodržovat stanovy, další předpisy FAČR a rozhodnutí jejích orgánů.
Beru na vědomí, že FAČR vede evidenci členů podle zák. č. 201/2000 Sb. Souhlasím s využitím svého rodného čísla pro potřeby vnitřní evidence. Současně beru na vědomí, že uvedené údaje, vyjma rodného čísla, budou využívány i pro nabízení obchodu nebo služeb za účelem vytváření finančních zdrojů v souladu s cíli a posláním FAČR, zejména pro mládežnický fotbal.

podpis přihlašovaného

_xxx
podpis zák. zástupce
u dětí do 15 let

Poslední aktualizace stránky: khladis dne 06.12.2011 v 12:40
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.