MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Informace ČMFS

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 23.03.2010 v 22:59:02)

VV ČMFS schválil přílohu 5 k Disciplinárnímu řádu fotbalu, která již nabyla účinnosti:

Příloha 5
Zákaz sázek na fotbalové utkání
1) Zakazuje se sázet na výsledek utkání, a to i prostřednictvím třetí osoby, nebo předávat za
úplatu či jiný prospěch informace třetím osobám, které nejsou veřejně k dispozici a mohly by být
zneužitelné k sázení třetí osobou, a to jakoukoliv formou sázky.
2) Zakazuje se navádět a podporovat další hráče, rozhodčí a delegáty k neplnění svých povinností
v utkání s motivem sázení na výsledek utkání či události spojené s utkáním.
3) Zákaz podle odst. 1) a 2) výše se vztahuje na:
a) hráče, členy realizačních týmů, a statutární zástupce klubů, a to pro všechny soutěže,
kterých se klub hráče, člena realizačního týmu a statutárního zástupce klubu účastní
b) rozhodčí a delegáty, a to pro všechny soutěže, ke kterým je rozhodčí či delegát delegováni
c) hráčské agenty, a to pro všechny soutěže, jejichž se klub klienta hráčského agenta (hráče)
účastní
d) členy řídícího orgánu příslušné soutěže a členy komise rozhodčích a delegátů
příslušné soutěže.
4) Porušení zákazu podle odstavců 1) a 2) výše se trestá zastavením závodní činnosti, nebo
zákazem výkonu funkce od dvou do pěti let a/nebo peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč.
5) Každý je povinen (tj. osoby definované v odst. 3) výše) neprodleně informovat disciplinární
komisi příslušné soutěže o tom, že byl kontaktován za účelem ovlivňování výsledku soutěžního
utkání nebo pokud má povědomost o podobném jednání třetích osob. Porušení této povinnosti se
trestá peněžitou pokutou až do výše 100.000,- Kč.

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 16:36
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.