MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Z webu ČMFS

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 17.02.2010 v 19:40:20)

Za nedovolené sázení až půl milionu pokuty

Na zasedání výkonného výboru ČMFS v pondělí 15. února došlo k doplnění disciplinárního řádu. S plným zněním doplňku seznamujeme níže. Jak bylo vedením svazu dříve avizováno, v reakci na problémy okolo sázení na fotbalová utkání, které byly nedávno zaznamenány v několika členských zemích UEFA, nikoli však v Česku, precizuje ČMFS pravidla týkající se sázení a stanoví tresty za jejich porušení.

Doplnění Disciplinárního řádu ČMFS
Disciplinární řád ČMFS se na základě usnesení VV ČMFS z 15. února s platností od 15. února mění následovně:
a) Článek 2, odst. 3 Disciplinárního řádu ČMFS se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Znaky disciplinárních provinění jsou uvedeny v příkladových sazebnících – přílohách 1 až 5, které jsou nedílnou součástí tohoto disciplinárního řádu. Pokud dojde k disciplinárnímu provinění takovým jednáním provinilce, které není v přílohách uvedeno, použije disciplinární komise pro uložení trestu takové ustanovení příkladového sazebníku, jehož znakům je charakter provinění svou povahou nejbližší.

b) Příkladový sazebník provinění a trestů se rozšiřuje o novou Přílohu č. 5 takto:
Příloha č. 5
Zákaz sázek na fotbalové utkání
1) Zakazuje se sázet na výsledek utkání, a to i prostřednictvím třetí osoby, nebo předávat za úplatu či jiný prospěch informace třetím osobám, které nejsou veřejně k dispozici a mohly by být zneužitelné k sázení třetí osobou, a to jakoukoliv formou sázky.

2) Zakazuje se navádět a podporovat další hráče, rozhodčí a delegáty k neplnění svých povinností v utkání s motivem sázení na výsledek utkání či události spojené s utkáním.

3) Zákaz podle odst. 1) a 2) výše se vztahuje na:
a) hráče, členy realizačních týmů, a statutární zástupce klubů, a to pro všechny soutěže, kterých se klub hráče, člena realizačního týmu a statutárního zástupce klubu účastní;
b) rozhodčí a delegáty, a to pro všechny soutěže, ke kterým je rozhodčí či delegát delegován;
c) hráčské agenty, a to pro všechny soutěže, jichž se klub klienta hráčského agenta (hráče) účastní;
d) členy řídícího orgánu příslušné soutěže a členy komise rozhodčích a delegátů příslušné soutěže.

4) Porušení zákazu podle odstavců 1) a 2) výše se trestá zastavením závodní činnosti nebo zákazem výkonu funkce od dvou do pěti let a/nebo peněžitou pokutou až do výše 500.000,-Kč.

5) Každý je povinen (tj. osoby definované v odst. 3) výše) neprodleně informovat disciplinární komisi příslušné soutěže o tom, že byl kontaktován za účelem ovlivňování výsledku soutěžního utkání nebo pokud má povědomost o podobném jednání třetích osob. Porušení této povinnosti se trestá peněžitou pokutou až do výše 100.000,-Kč.

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 16:35
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.