MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Z webu MěFS Brno

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 25.01.2010 v 21:45:46)

Úrazové pojištění pro rok 2010
VV MěFS, 25.1.2010

Na četné dotazy funkcionářů oddílů zveřejňuje VV MěFS informaci o pojištění
pro rok 2010.

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV.
Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1. ledna 2006 a platí i pro rok 2010.
Smlouvou jsou pojištěni členové sportovních, tělovýchovných a turistických svazů, TJ/SK, sdružených v ČSTV, účastníci akcí pořádaných TJ/SK, svazy sdruženými v ČSTV i dalšími subjekty v ČSTV.
Při jednání s pojišťovnou v lednu 2010 bude vyhodnocen průběh likvidací, bude analyzován počet hlášených pojistných událostí a způsob jejich zpětné kontroly a byly dořešeny některé další administrativní postupy.

Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele Oznámení úrazu .

Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny na území ČR nebo z internetu na adrese:
http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf

Způsob vyplnění oznámení zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku „Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje. Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Uvedení evidenčního čísla TJ/SK je nezbytné. Každá členská TJ/SK má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČSTV, případně vám číslo sdělí vaše příslušné regionální sdružení ČSTV (v Brně Brněnské tělovýchovné sdružení - BTS).
Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:

Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE

S odesláním vám také poradí kterákoliv pobočka Kooperativy, pojišťovny, a.s. na území ČR. K případným informacím lze využít bezplatnou telefonní linku Kooperativy 800105105, a také internetové stránky pojišťovny na adresách: www.koop.czVšeobecné pojistné podmínky jsou k dispozici na všech pobočkách pojišťovny.

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 16:34
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.