MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Z webu JM Fotbal

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 21.10.2009 v 14:57:40)

Neuvěřitelná ostuda! Podívejte se, na jakém hřišti se také může hrát 3. liga
21.10.2009

Pozn.: foto je na webu JM Fotbal

Co vás napadá při prohlížení předcházejících fotografií? Hřiště z filmu režiséra Karla Kachyni Kožené slunce, tréninková plocha… V České republice bohužel i hřiště, na kterém může být odehráno utkání poloprofesionální 3. ligy. V neděli se na něm uskutečnil zápas 11. kola Baník Ostrava B - Znojmo (2:0).

Ostrava utkání přeložila z hřiště na Vřesině na střední hřiště na Bazalech. Střední hřiště na Bazalech si tak odbylo soutěžní premiéru…

Na 1. fotografii je vidět vyosená branka. „Branka byla také o deset centimetrů nižší,“ říká znojemský manažer Karel Hodák. Druhá a třetí fotografie ukazuje střídačky. Podle pravidel musí být pro 12 lidí a kryté. Hřiště prý bylo schváleno i pro zápasy mistrovských soutěží.

Znojemský manažer Karel Hodák: Rozhodčí vůbec nevěděl, co má dělat
Jaké závady podle Vás hřiště mělo?

Hřiště nesplňovalo absolutně nic pro pořádání soutěžního utkání MSFL. Jen namátkou:
- branky neodpovídali pravidlům fotbalu byly o 10 cm nižší a pokřivené v ose
- nebyl ukazatel skóre a časomíra
- lavičky neodpovídali pravidlům (musí být kryté a pro nejméně 12 llidí)
- chyběl rozhlas a nebylo možné provádět rozhlasové relace, proto ani nemohli být upozorněni diváci domácích, kteří vhozením dýmovnice na hřiště způsobili přerušení utkání
- nebyl zabezpečen odchod hráčů a rozhodčích do kabin (hráči i rozhodčí procházeli mezi diváky po silnici)
- nebyly dodrženy výběhové zóny (v bezprostřední blízkosti byly umístěny pracovní stroje, cívky s hadicemi - jen náhodou nebyl někdo vážně zraněn)

Proč rozhodčí na neregulérním hřišti vůbec utkání zahájil?

To absolutně nechápeme, rozhodčí byl na vše upozorněn nejméně hodinu před zápasem. Podle pravidel měl domácí klub vyzvat k odstranění a pokud by to nestihl nejméně 30 minut před oficiálním začátkem utkání, neměl utkání vůbec zahájit (branky přeměřil společně s delegátem dobře hodinu před utkáním - konstatovali, že máme pravdu, ale absolutně nic neudělal, resp. oni vůbec nevěděli, co mají dělat).

Přemýšleli jste, že k utkání vůbec nenastoupíte?

My jsem do utkání nastoupit nechtěli. Na to jsme jasně upozorňovali, vzhledem k tomu, že rozhodčí nařídil začátek, byli jsme vlastně „donuceni“ nastoupit, protože pak by se to považovalo za nenastoupení mužstva do utkání a toto by bylo kontumováno v náš neprospěch!! V tomto rozpoložení a koncentraci naši hráči nastoupili!

Podává Znojmo protest proti místu odehrání zápasu?

Protest jsme podali.

Jakou očekáváte odezvu ze svazu?

Očekávám alibistické rozhodnutí - penežní pokuta max. do výše 50. 000 víc nelze, což je pro Baník srandovní pokuta a uzavření hřiště. Všechny nařízení a porušení přitom mají jasné vyústění - kontumace utkání v náš prospěch. Pořadatel odpovídá ze regulérnost utkání a to dodrženo nebylo.

Znojemský protest odeslaný na svaz

Věc: Protest proti porušení pravidel soutěže (podle čl.75, odst1,písm.a,b,c SŘF)

Protest podán k:
Sportovně technická komise ŘK ČMFS M

Protest podává:
1.SC Znojmo s.r.o. nám. Otmara Chlupa 11, Znojmo 66902
zast. Michal Sobota (jednatel spol.)
Karel Hodák (manažer klubu.)

Protest podán proti:
FC Baník Ostrava, a.s., Bukovanského 4/1028, Slezská Ostrava 710 00

Protest podán proti utkání
A1A1102 Baník Ostrava „B“ – 1.SC Znojmo, odehrané dne 18.10.2009 od 10.30 hod. na prostředním hřišti na Bazalech

Důvod protestu: nesplnění povinností pořadatele utkání – porušení závazných Pravidel fotbalu, Soutěžního řádu fotbalu a Rozpisu mistr.soutěží ročníku 2009_2010
Podle Soutěžního řádu fotbalu (SŘF) – Povinnosti pořadatele utkání, čl.20,odst.1.-
Pořadelský klub má následující technické povinnost – v souladu s pravidly fotbalu připravit hrací plochu a míče a mít k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky

Označení důkazů:
Zápis delegáta utkání, zápis o utkání, provedená fotodokumentace z místa utkání. Příp. výpovědi svědků: kap. mužstva 1. SC Znojmo, vedoucího mužstva Aleše Urbánka, jednatele klubu Michala Soboty, manažera klubu Karla Hodáka, ale i dalších aktérů utkání.

Popis případu:
V souladu se stanovením data soutěžního utkání, se mužstvo 1. SC Znojmo dostavilo k sehrání mistrovského utkání 12. kola MSFL Vzhledem k údajnému nevyhovujícímu stavu hříště ve Vřesině, kde mužstvo Baníku Ostrava „B“, své utkání hraje se utkání odehrálo na náhradním tzv. prostředním hřišti na Bazalech. Již krátce po příjezdu hráči informovali vedení mužstva, že hřiště a zvláště pak branky na hřišti nevyhovují předpisům a pravidlům fotbalu:
A to závazným Pravidlům fotbalu platným od 1.1. 1999, kde Pravidlo I – Hrací plocha stanoví: Branka je umístěna uprostřed každé brankové čáry. Každou branku tvoří dvě svislé brankové tyče postavené ve stejné vzdálenosti od rohových praporků, které jsou nahoře spojeny břevnem. Vnitřní strany brankových tyčí jsou od sebe vzdáleny 7,32m, spodní strana břevna je ve výši 2,44 m.
Na tuto skutečnost jsme nejméně 1 hod. před zahájením utkání upozornili rozhodčí a delegáta utkání, stejně tak jako vedení domácího mužstva.
Rozhodčí s delegátem poté za naší účasti provedli měření a zjistili, že spodní strana břevna branky je o cca 10 cm nižší než stanoví Pravidla fotbalu. Navíc jedna byla evidentně poškozena – zkřivená ve svislé ose a potvrdili tak naši námitku o technickém stavu branky (viz fotografie).
Tyto závazná Pravidla fotbalu a Nařízení ŘK ČMFS porušovaly i další skutečnosti:
Podle Pravidel fotbalu – pravidlo I (hrací plocha) všeobecná ustanovení odst.9 a Všeobecných ustanovení v Rozpisu pro soutěžní ročník 2009-2010, článek 4, odst. 8 – Místa utkání/náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK ŘK ČMFS M, písm.b – Kryté lavičky pro příslušníky družstev. Lavičky pro příslušníky družstev mají umožňovat sezení pro 12 osob, musí být odděleny od hlediště a zajištěny proti vhazování předmětů z hlediště a dále musí být vyznačené technické zóny – z doložené fotodokumentace jasně vyplývá, že toto nařízení nebylo vůbec naplněno.

I další skutečnosti na hřišti neodpovídaly významu a vážnosti soutěže, ve které se utkání hrálo a byly v přímém rozporu s citovanými Pravidly fotbalu a Nařízeními ČMFS – zkrácené tzv. výběhové plochy, v jejichž bezprostřední blízkosti byly umístěny pracovní stroje a pracovní prostředky a bylo tedy bezprostředně v ohrožení zdraví hráčů. Chyběl ukazatel skóre a času. Prostor, kterým hráči a rozhodčí procházejí z kabin na hrací plochu, musí být odděleny od hlediště a zabezpečeny proti vniknutí diváků. Nebyl v provozu rozhlas resp.chyběl zcela, což je jedním ze závažných porušení povinností pořadatele utkání – i z tohoto důvodu nemohli být vyzváni k dodržování pořádku fanoušci domácích, kteří vhozením dýmovnice způsobili přerušení utkání, atd.atd.
Z uvedených skutečností zcela zřejmě vyplývá, že hřiště nesplňuje základní podmínky pro konání soutěžního utkání MSFL. Z těchto důvodů naše mužstvo nechtělo k utkání nastoupit. Pořadatel utkání neprojevil nejmenší snahu závady odstranit, přestože je za tyto skutečnosti odpovědný.
Přestože podle čl. 26 odst.1, písm.a SŘF Hřiště bylo schváleno řídícím orgánem soutěže, nezbavuje to pořadatele odpovědnosti za to, že „Hrací plocha musí odpovídat pravidlům fotbalu“
Podle čl. 27 odst.1 SŘF – „ v souladu s pravidly fotbalu pořádající klub řádně připraví a vyznačí hrací plochu……“.
Vzhledem k tomu, že se rozhodčí rozhodl utkání zahájit, bylo naše mužstvo „donuceno“ k utkání nastoupit. Pokud bychom tak neučinili, bylo by to považováno za „nenastoupení mužstva k utkání“ a toto by následně bylo ukončeno a kontumováno v náš neprospěch.
Mužstvo tedy do zápasu nastoupilo s vědomím, že hraje na neregulérním hřišti za neregulérních podmínek. Výkon a koncentrace tak byla velmi závažným způsobem ovlivněna. Navíc jsme se od správců dozvěděli, že hřiště ve Vřesině nebylo v horším stavu než hřiště, na kterém jsme nastoupili. Jednoznačně nám z toho vyplynulo, že ze strany Baníku šlo o promyšlený tah, jak eliminovat naše přednosti a naopak nefér způsobem využít vlastní. Na uvedeném hřišti, kde se utkání sehrálo, se ani v minulosti žádná soutěžní utkání nehrála a to ani v kategorii mládeže. Argument Baníku Ostrava, že chtěli vyjít našemu klubu vstříct, je také ryze účelový, Již v pátek několikrát volal sekretář Baníku Ostrava, že utkání bude zrušeno. S tímto jsme souhlasili. V odpoledních hodinách jsme byli informování, že z rozhodnutí vedení klubu Baník Ostrava bude utkání sehráno na prostředním hřišti. Od samotného počátku šlo ze strany Baníku Ostrava o jednostranné zvýhodněn vlastního mužstva v rozporu s jakýmkoliv smyslem pro fair play.

­­­­­­­­­­­­­Sdělení jaký výsledek řízení o protestu očekáváme
Domácí klub hrubým způsobem porušil závazná „Pravidla fotbalu“, „Soutěžní řád fotbalu“ i „Nařízení v rozpisu mistrovských soutěží ročníku 2009-2010“
Vzhledem k ustanovení čl.1 odst.1, Soutěžního řádu fotbalu - …členské kluby odpovídají za porušení řádů a předpisů svými členy, hráči, činovníky a dalšími osobami, které pověřily vykonáváním funkcí nebo činností v soutěžních a při jednotlivých utkáních.
Na základě všech shora uvedených skutečností a tedy v souladu s čl.58, odst.2 SŘF „Provinění klubu a družstva“
„Herními důsledky, tj. vyhlášením kontumačního výsledku utkání, musí být postižena družstva, jestliže jejich funkcionáři nebo hráči úmyslně anebo z nedbalosti poruší ta ustanovení soutěžního řádu nebo jiných řádů a předpisů vydaných VV ČMFS, kde je výslovně stanoveno, že postih herními důsledky je možný, zejména pak dopustí-li se následujících provinění:
Nepřipraví-li klub hrací plochu tak, aby byla způsobilá ke hře…………………..“

Požadujeme vyhlášení kontumačního výsledku utkání a to ve prospěch klubu 1.SC Znojmo.

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 16:33
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.