MěFS | Fotbal | Gól | JmKFS | FAČR | Aktuálně | iFotbal | Zbrojovka | Výsledky | Pohár | MSFL | Fotbal ČR | Trenink | Onlajny | Deník | iDnes | Právě dnes | Google | Hráči FAČR (futsalu)

Týdenní program týmů SK LíšeňNábor malých fotbalistůPronájem hřiště

Úrazové pojištění pro rok 2007

Importováno ze starého webu sklisen.com (autor KH 10.08.2007 v 14:03:37)

Český svaz tělesné výchovy má s pojišťovnou Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřenu smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Tato pojistná smlouva s číslem 495000830-7 je uzavřena na dobu neurčitou, je účinná od 1.1.2006 a platí i pro rok 2007.
Pojistné události se i nadále hlásí k likvidačnímu řízení písemně, na tiskopisu pojistitele „Oznámení úrazu“. Tiskopisy lze získat na kterékoliv z poboček pojišťovny
na území ČR nebo z internetu zde:
http://www.koop.cz/file/cs/on-line-servis/formulare-pro-pojistne-udalosti/urazu.pdf .
Způsob vyplnění oznámení zůstává stejný. Na přední straně tiskopisu, rubriku Vyjádření právnické osoby, která sjednala pojištění ve prospěch fyzické osoby“ vyplní
TJ/SK, která je pořadatelem akce, při níž došlo k úrazu (trénink, soutěž, atd.). Příslušná TJ/SK (jedná-li se o akci svazu pak přímo svaz ČSTV) potvrdí razítkem a
podpisem odpovědného pracovníka skutečnost, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje.
Dále k razítku připojí své evidenční číslo, které jí bylo přiděleno v rámci ČSTV. Vyplněné hlášení pojistné události se zasílá poštou na adresu:
Kooperativa, pojišťovna, a.s.
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 MODŘICE
Úrazy, vzniklé v rámci činnosti SK Líšeň, eveduje výbor na výborových schůzích a potvrzují správci hřiště Kadurovi

Poslední aktualizace stránky: dne 23.03.2011 v 15:49
SK Líšeň, Kučerova 4, 62800 Brno, stránky jsou založeny na redakčním systému ClubMaster společnosti WebStep, s.r.o.
Provoz a činnost klubu podporují statutární město Brno, městská část Brno Líšeň a Jihomoravský kraj.
Změny obsahu vyhrazeny.