Plán turnajů do konce roku

Pro lepší přehlednost uvádím plán turnajů do konce tohoto roku:

Sobota 17.11. – turnaj v nafukovačce Novolíšeňská (pořádá SK Prostějov) – 1 družstvo

Sobota 15.12. – turnaj v nafukovačce Novolíšeňská (pořádáme my) – zřejmě 2 družstva

IH