Výkonný výbor FAČR

VV FAČR bere na vědomí informace týkající se mladého fotbalu a schvaluje, že odpovědnost za vzdělávání trenérů B a C licencí se vrací zpět na jednotlivé KFS/OFS.