Platba fotbalových příspěvků

Vážení rodiče, k zajištění provozu družstva U8 bude od každého kmenového člena družstva vybírána částka 300 Kč měsíčně. Tyto prostředky jsou použity k technickému a materiálnímu zabezpečení družstva, největší díl „spolknou“ náklady na pronájem tělocvičny a nafukovací haly v zimní období, startovné v turnajích atd.

Platby je možné provádět měsíčně, čtvrtletně nebo jednorázově na celou sezónu (např. 3000 Kč – tedy 10 měsíců x 300 Kč) na náš transparentní účet u FIO banky (číslo účtu: 2501291431/2010). Není potřeba uvádět RČ ani jiné VS, stačí do zprávy pro příjemce napsat jméno dítěte.

Pokud třeba rodič zaplatí jednorázově celou částku a z jakéhokoliv důvodu tým v průběhu sezóny opustí, bude mu zbytek peněz v poměrné části vrácen. Po předchozích zkušenostech z loňského roku nebudeme však tolerovat přílišné zpoždění v platbách (akceptujeme pouze výjimky v případě platové neschopnosti = chceme se vždy domluvit, nebojte se nám říct, když budete mít jakýkoliv problém). Samozřejmě, kdo bude mít větší zpoždění v platbách (cca 2 měsíce), tak po případné upomínce a nereflektování na naše výzvy, přijdou postihy v podobě, že dítě nebude s družstvem trénovat (až do doby vyrovnání všech závazků). Samozřejmě k veškerým příjmům, výdajům a nákladům je vedena podrobná evidence včetně dokladů, která je na vyžádání k nahlédnutí každému z rodičů.

LP