Vážení rodiče

Vzhledem k brzkému zahájení mistrovských zápasů bylo stanoveno zahájení tréninků pro všechny registrované hráče PPB a NA společně s týmem PPA tj. v pondělí 27. srpna v MÚ od 17.00 do 18.30 hod. a následující čtvrtek 30.8. a pondělí 3.9. opět na tomto místě a v tomto čase.
Teprve ve čtvrtek 6. 9. budou jmenovaní pokračovat v trénincích ve svých družstvech, tj. PPB a NA dle rozpisu tréninků, viz předchozí článek, společně s ostatními neregistrovanými.

Registrovaní.
NA
1. Celestina Belcredi
2. Andre Hanák
3. Oskar Smrčka
4. Theodora Belcredi
5. Martin Lenghard

PPB
1.Maxmilian Sochor
2. Samuel Šinor
3. Adam Stehlík
4. Štěpán Matoušek
5. Richard Hudec
6. David Holoubek
7. Jan Jelínek
8. Daniel Kolínský

JH