Odkaz na kalendář

Na  níže uvedeném  odkaze můžete najít kalendář našeho týmu, kde najdete plán  na následující týdny. Aktualizace bude hotova do konce týdne

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?showPrint=0&showCalendars=0&mode=WEEK&height=768&wkst=2&hl=cs&bgcolor=%2333ccff&src=sklisen2006%40gmail.com&color=%231B887A&src=cs.czech%23holiday%40group.v.calendar.google.com&color=%23125A12&ctz=Europe%2FPrague

 

MV