Postup opravy hřiště s UT

Do pátku 3.8.2018 by měla být dokončena pokládka pružné podkladní vrstvy, která je pokládána finišerem   (první obrázek)  a  skládá se z gumigranulátu smíchaného s lepidlem.

Na druhém obrázku je stav pokládky k 2.8.2018 a v pozadí jsou vidět připravené role umělého trávníku před nově natíraným plotem na modro.